In goed vertrouwen

Clientenvertrouwenspersonen in de residentiele jeugdhulpverlening (evaluatie van een experiment).
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Jongeren die in instellingen voor residentiële jeugdhulpverlening verblijven, zijn in veel opzichten afhankelijk van de volwassenen die hen begeleiden. De rechten die deze jongeren hebben, liggen wettelijk vast. Het is echter moeilijk voor deze jongeren om zelfstandig van hun rechten gebruik te maken. Daarom is een experiment gehouden met cliëntenvertrouwenspersonen, die de jongeren in de instellingen kunnen bijstaan als zij informatie nodig hebben of klachten willen indienen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het experiment geëvalueerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het de nodige moeite gekost heeft voordat het personeel in de instellingen het verschijnsel “cliëntenvertrouwenspersoon” volledig accepteerde. Aan het eind van het experiment hebben de cliëntenvertrouwenspersonen echter het volle vertrouwen van zowel de jongeren als het personeel verworven. De jongeren zijn zeer tevreden over de manier waarop zij geholpen worden. Ook de instellingen roemen de kwaliteit van de klachtondersteuning die aan de jongeren geboden wordt. Bijna alle betrokkenen zijn aan het eind van het experiment van oordeel dat het project op brede schaal moet worden voortgezet.

Onderzoekers

  • C.P. van Gelder

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: