Ik wist niet dat er nog zoveel voor mij mogelijk was

Sociale activering in Breda
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
Sommige groepen langdurig baanlozen worden op de huidige arbeidsmarkt als vrijwel kansloos beschouwd. Dat te erkennen stelt gemeentelijke overheden voor een probleem. Het beleid zal moeten voorkomen dat deze baanlozen blijvend buiten de maatschappij komen te staan. Nieuwe en onconventionele aanpakken zijn nodig die niet alleen gericht op toeleiding naar scholing en werk maar ook op sociale activering, zoals deelname aan vrijwilligerswerk. Activering van het aanbod is een wezenlijk onderdeel van het beleid. Op grond van deze uitgangspunten heeft de gemeente Breda samen met haar lokale partners een gezamenlijke strategie ontwikkeld en op experimentele wijze getoetst.

Dit onderzoeksrapport bevat de evaluatie van het Bredase experiment. De kern ervan is het Activerend Interview. Twee daartoe aangestelde Maatschappelijk Consulenten interviewden en activeerden tezamen 52 bijstandsgerechtigden. Het resultaat van dit experiment is dat Breda beschikt over een veelbelovende aanpak voor activering van de zogenoemde “Blijvers in de bijstand”. Via individuele gesprekken gevolgd door het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van plannen kunnen baanlozen een nieuw en eigen perspectief verwerven op betaald werk of op andere vormen van maatschappelijke participatie. Bovendien verschaffen de interviews materiaal om het aanbod op het terrein van maatschappelijke participatie te verbreden en te versterken.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: