Huurders met verward gedrag

Ondersteuningsbehoeften van medewerkers in de corporatiesector
PublicatiesGepubliceerd op: 23-07-18
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Actieplan verwarde personen waarmee Aedes haar leden wil ondersteunen in hun aanpak van huurders met verward gedrag.

Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt als input voor de andere onderdelen van het actieplan; hulpmiddelen die door het Verwey-Jonker Instituut zijn ontwikkeld en trainingen voor personeelsleden door opleider Kjenning.

Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de medewerkers van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties; medewerkers die direct contact hebben met huurders met verward gedrag, mensen die aan deze groep leiding of ondersteuning geven en OR-leden. Er werd niet alleen een enquête afgenomen, maar er werden ook twee focusgroepen gehouden om meer verdieping aan te brengen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers knelpunten ervaart in de omgang met huurders met verward gedrag. En behoefte heeft aan ondersteuning in de omgang met verwarde huurders. In dit rapport leest u daar alles over.

Zie ook de publicatie Omgaan met personen met verward gedrag: Hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties.

Onderzoekers

  • Diane BulsinkSenior onderzoeker
  • Julius Potgieter

Thema's

Deel deze publicatie op: