Hoger springen

Naar een beleid dat integrale uitvoering faciliteert
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Beleidsmakers en uitvoerders in het sociale domein lijken gevangen in een spel van kat en muis. Beleidsmakers proberen meer greep te krijgen op de uitvoering en uitvoerders proberen hun speelruimte ten opzichte van beleidsmakers te beschermen. Kan het ook anders? In deze terreinverkenning, uitgevoerd in opdracht van Stichting De Meeuw in Rotterdam, wordt gezocht naar een meer productieve relatie van beleid en uitvoering.

Het onderzoek mondt uit in een program van eisen waaraan zo’n relatie zou moeten voldoen. Er worden suggesties gedaan om deze eisen daadwerkelijk te realiseren. Niet als een uitgewerkt model maar als halffabricaten: ’trampolines’ die je kunnen helpen om hoger te springen.

Onderzoekers

  • Kees Fortuin
  • Marieke Wentink

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: