Hoge aspiraties verdienen concrete stimulering

Onderwijsondersteuning van tienerkinderen in migrantengezinnen PEWA rapport 6
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96

Na een periode waarin de PEWA aandacht schonk aan voorschoolse projecten heeft zij eind 1993 prioriteit gegeven aan de bestudering van buitenschoolse educatieve projecten voor allochtone leerlingen in de leeftijd van tien tot achttien jaar en voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep. Daarbij is gekozen voor twee thema’s:
a. kennis en oriëntatie van ouders en leerlingen ten aanzien van onderwijs en beroep;
b. de wijze waarop schoolgaande kinderen vanuit het gezin ondersteund en gestimuleerd worden in hun schoolloopbaan.
Het rapport van van der Hoek behandelt het tweede thema.
In het rapport wordt een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk ten behoeve van kwaliteitsverbetering van projecten en ten behoeve van beleid en onderzoek. Zij bevat zowel een literatuurstudie als een projectanalyse. Er worden projecten geanalyseerd die in een eerder stadium door PEWA geïnventariseerd en beschreven zijn in de brochure Een wereld gaat open: projecten voor allochtone ouders en leerlingen ter oriëntatie op onderwijs en beroep. De analyse heeft betrekking op de opzet, de uitvoering en de organisatie van de projecten. Daarnaast worden in het rapport van van der Hoek projecten geanalyseerd die de onderwijsondersteuning in het gezin willen versterken. Het doel van het rapport is een stand van zaken ten aanzien van deze buitenschoolse projecten weer te geven.


Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Met medewerking van
S. de Bel

Onderzoekers

  • J.J. van der Hoek

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: