Hoe wijken adviseren

Het overleg in drie Utrechtse wijken
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
Gestructureerd advies van burgers aan het gemeentebestuur is geen geringe ambitie. Daarom gaf de afdeling Betrokken Stad van de gemeente Utrecht opdracht aan het Verwey-Jonker Instituut de experimenten met wijkoverleg te volgen. Resultaat is een rapport dat de experimenten met wijkoverleg beschrijft en concrete voorstellen doet voor de verdere ontwikkeling ervan.

In drie Utrechtse wijken, Binnenstad, Zuid en Noordwest, hebben experimenten met wijkoverleg nieuwe stijl plaats gevonden. Daarbij is lering getrokken uit de ervaringen met het opstellen van statuten en reglementen en het werven van nieuwe deelnemers. Deze ervaringen bieden nuttige en bruikbare informatie bij het instellen van wijkraden in geheel Utrecht.

Uit het rapport Hoe wijken adviseren. Het overleg in drie Utrechtse wijken blijkt dat het betrekken van burgers bij de grote lijnen van (beleids)ontwikkelingen in de wijk mogelijk is en meerwaarde heeft. Tot die hoofdconclusie komen de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut op basis van hun eigen observaties en van gesprekken met burgers en ambtenaren.

Deze publicatie stelt diverse aandachtspunten aan de orde die van belang zijn bij het vormgeven van wijkoverleg.

De werkwijze in Utrecht levert concrete aanbevelingen voor de toekomst van overleg tussen de wijk en gemeentebestuur. Deze inzichten kunnen een bron van inspiratie zijn voor vele gemeenten die zoeken naar een betrokken rol van burgers en belanghebbenden bij de totstandkoming van strategisch beleid.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Frans Spierings

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: