Hoe stevig is het cement?

Positie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de zorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
In ‘Hoe stevig is het cement?’ zijn de resultaten te lezen van het eerste uitvoerige onderzoek naar de vrijwillige inzet en de positie van vrijwilligersorganisaties in de zorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in opdracht van het ministerie van VWS. Voor vrijwilligers in de zorg is er de laatste tijd veel veranderd. Er wordt een toenemend beroep op ze gedaan, onder meer door de vermaatschappelijking in de zorg. Vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk voor andere partijen in de zorg en voor de lokale overheid. We weten echter nog onvoldoende over de omvang, vormen en de functie van het werk van vrijwilligers in de zorg.

Wat hebben alle veranderingen in de zorg voor gevolgen voor hun positie? In dit onderzoek zijn concrete feiten geïnventariseerd over de vrijwillige inzet in de zorg: het aantal vrijwilligers, de werkzaamheden die ze verrichten, hun motieven en achtergronden. Daarnaast is nagegaan hoe hun positie zich verhoudt tot die van andere partijen in de zorg, zoals zorgaanbieders, mantelzorgers, cliënten en de lokale overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties die zich verenigd hebben in het Overleg Zorg van de vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV).

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Esther Plemper
  • Cecil Scholten
  • Riki van Overbeek
  • Fabian Dekker
  • Geraldine Visser

Thema's

Deel deze publicatie op: