Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 23-05-17

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Dan doen ze al, maar is dat voldoende en wat kan er beter?

Gemeenten hebben verwachtingen van werkgevers rond het aannemen van statushouders. En veel werkgevers staan daar ook open voor. Maar om het daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben ze wel de juiste informatie en ondersteuning nodig. Gemeenten kunnen de werkgevers helpen, maar op dit moment gebeurt dat nog te weinig.

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de ervaringen van een aantal werkgevers die een werk(ervarings)plek willen aanbieden en deed aanbevelingen voor gemeenten. Wat doen ze nu goed in de samenwerking en wat kan beter?

https://www.kis.nl/publicatie/hoe-kunnen-gemeenten-werkgevers-ondersteunen-bij-het-aannemen-van-vluchtelingen

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema