Heumen: Sturen op volwaardig burgerschap

Een nulmeting
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Vanaf 2003 vervult de gemeente Heumen, in samenwerking met een groot aantal externe samenwerkingspartners, de regiefunctie welzijn, wonen en zorg. Samen met deze partners hoopt de gemeente Heumen een samenhangend aanbod van welzijn, wonen en zorg te creëren. De opzet is dat inwoners met een beperking in de gemeente Heumen volwaardig kunnen deelnemen aan het samenleven. Om dit te kunnen realiseren is een duidelijk beeld nodig van de lacunes en overlap in de vraag en het aanbod op het vlak van welzijn, wonen en zorg. Daartoe heeft het Verwey-Jonker Instituut een nulmeting uitgevoerd.

Dit rapport begint met de vraag wat we mogen verstaan onder het begrip volwaardig burgerschap, en waaraan een samenhangend aanbod aan voorzieningen moet voldoen. Voorop staat wat de gemeente Heumen en haar samenwerkingspartners binnen het begrip volwaardig burgerschap, relevante onderwerpen vinden. Vervolgens geeft het rapport uitgebreid de stand van zaken op de terreinen welzijn, zorg, wonen en mobiliteit in de gemeente Heumen, weer. Ook de doelgroep, mensen met beperkingen in Heumen, komt aan bod.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Marieke Wentink

Thema's

Deel deze publicatie op: