Het Vrijwilligerspunt als knooppunt van de civil society

Gebruikers over het Vrijwilligerspunt Eindhoven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Het Vrijwilligerspunt Eindhoven is een belangrijk knooppunt in de civil society in de stad. De gemeente Eindhoven wilde weten hoe het staat met de bekendheid van het Vrijwilligerspunt bij de verschillende groepen gebruikers en wat zij vinden van de kwaliteit van de dienstverlening die zij biedt.

In dit rapport komen de onderzoekers tot de conclusie dat het Vrijwilligerspunt bij een vrij grote groep burgers en organisaties bekend is, maar dat jongeren het Vrijwilligerspunt minder goed kennen. Bovendien is het profiel van het Vrijwilligerspunt niet helder.

Daarnaast gaan de onderzoekers in op de passendheid en de kwaliteit van het aanbod van het Vrijwilligerspunt. Ook op dit terrein is nog veel verbetering mogelijk. Zo moet het Vrijwilligerspunt meer rekening houden met de verschillen in behoeften tussen kleine en grote vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die met vrijwilligers werken.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Astrid Huygen
  • Freek Hermens

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: