Het spoor van de Karavaan

Op weg naar opgeruimde buurten. Een evaluatie en toekomstverkenning van gedeeld beheer en leefbaarheid in Den Haag
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01

Met het einde van de stadsvernieuwing in zicht ging de gemeente Den Haag op zoek naar een nieuwe manier om het beheer in opgeknapte buurten op peil te houden. Het antwoord was De Karavaan, een buurtbeheerproject voor een leefbare en veilige woonomgeving. In het project gaan een fysieke aanpak van buurten (‘schoon, heel en veilig’) hand in hand met samenlevingsopbouw. Het Karavaanproject is ingezet in vier (voormalige) stadsvernieuwingswijken: Transvaal, Laak, Schilderswijk en Regentesse/Valkenbos-kwartier.

Na drie jaar besloot de Dienst Stadsbeheer tot een evaluatie van het project. Het rapport schetst een beeld van een Karavaan die, na drie jaar rondtrekken door Haagse stadsvernieuwingswijken, minder nomadisch is geworden en gaandeweg verschillende onderdelen is kwijtgeraakt. Het aanvankelijk romantische beeld waarin bewoners als vanzelf het estafettestokje van de gemeentelijke diensten zouden overnemen werd bijgesteld. Relatiebeheer met bewoners verdient blijvende aandacht en vraagt om een meer permanent gemeentelijk gezicht in de wijk. Hoe dit relatiebeheer in het project is vormgegeven en wat de er na drie jaar bereikt is in de Haagse buurten leest u in dit rapport.

Naast een terugblik is het rapport ook een vooruitblik: wat wordt het spoor van De Karavaan in de toekomst? Hiervoor worden in het rapport drie scenario”s geschetst, waarin telkens een andere invulling wordt gegeven aan het begrip leefbaarheid en het arsenaal aan fysieke en sociale middelen dat de gemeente daarbij voorhanden heeft. Aan het eind van het rapport doen de onderzoekers aanbevelingen voor een wenselijke toekomst.

Dit rapport is een handig spoorboekje voor iedereen die met leefbaarheid in stadsbuurten aan de slag wil. De verwijzing in de titel naar opgeruimde buurten gaat echter verder dan de gebruikelijke trits van schoon, heel en veilig. Wil er daadwerkelijk sprake zijn van een leefbare buurt dan dient deze ook sociaal opgeruimd te zijn: door te investeren in onderlinge contacten tussen bewoners ontstaat een prettige sfeer en meer gezelligheid in buurten.


Met medewerking van:
H. Gossink

Onderzoekers

  • Peter van der Graaf
  • Lex Veldboer

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: