Het soortelijk gewicht van sociaal beleid

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-04

Het soortelijk gewicht van sociaal beleid


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Hugo Swinnen
Jan Steyaert

Volledige tekst (pdf)

2004

ISBN 90-5830-149-4
185 pag. € 14,50

Naar het persbericht

Liber Amicorum voor Wim Woertman

Welk soortelijk gewicht heeft sociaal beleid, en aan welke dynamiek is het onderhevig? Hoe zwaar weegt het in het Haagse? Is het verbeteren van de sociale kwaliteit van onze samenleving een opdracht die opkan tegen het equivalent daarvan in de economische en fysieke sfeer? En is het soortelijk gewicht van sociaal beleid de afgelopen jaren gedaald? (Hebben stoffen eigenlijk altijd eenzelfde soortelijk gewicht? Zou water als het bevriest en ijs wordt een ander soortelijk gewicht krijgen?)

In deze bundel wordt vanuit diverse hoeken stilgestaan bij het soortelijk gewicht van sociaal beleid. De teksten zijn geschreven en samengebracht als Liber Amicorum voor Wim Woertman, ter gelegenheid van diens afscheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

actueel/persberichten/2004/het_soortelijk_gewicht_van_sociaal_beleid

Thema's