Het slachtoffer en zijn ketens

Een studie naar mensenhandel in strafrechterlijk perspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Mensenhandel is een groot en moeilijk probleem. De aanpak ervan staat dan ook hoog op de maatschappelijke agenda. Maar de versterking van de aanpak lijkt nog weinig effect te sorteren. Krijgt mensenhandel in de praktijk de prioriteit die men eraan wil geven? Worden slachtoffers wel voldoende herkend en erkend? Deze studie gaat aan de hand van de literatuur en via interviews met functionarissen en slachtoffers in op de problemen in de aanpak van mensenhandel.

In het rapport wordt een cultuurbeeld geschetst van de strafrechtelijke keten: denkbeelden, opvattingen en reacties op slachtoffers van mensenhandel. Welke overwegingen leiden tot de aanpak van mensenhandel, hoe is de omgang met slachtoffers en welke problemen zijn er in de interactie? Daarnaast wordt een beeld geschetst van de wijze waarop slachtoffers van mensenhandel het optreden van de keten hebben ervaren.

De vergelijking van de strafrechtelijke cultuur met de ervaringen van slachtoffers biedt aanknopingspunten voor een betere aanpak van mensenhandel.

Onderzoekers

  • Marjolein Goderie
  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur

Met medewerking van

  • Marjan Wijers
  • Lisanne Drost
  • Myriam Vandenbroucke

Thema's

Deel deze publicatie op: