Het Middenveld als smeltkroes?

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01

Het Middenveld als smeltkroes?


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Henk Jan van Daal

Volledige tekst (pdf)

2001

ISBN 90-5830-062-5
119 pag. € 9,50

Naar het persbericht

Verschuivingen in deelname aan verenigingsleven en vrijwilligerswerk in multicultureel Rotterdam

Veel inwoners van Rotterdam hebben hun wortels elders. De gemeente en verschillende organisaties bevorderen al jaren de integratie van deze nieuwkomers in het arbeidsproces. Een decennium geleden werd echter ook de noodzaak naar voren gebracht van brede deelname door zowel autochtonen als allochtonen aan het maatschappelijk middenveld: het verenigingsleven en het bestuurlijk en uitvoerend vrijwilligerswerk.

In 1994 verrichtte het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Rotterdam al een eerste grootschalig representatief onderzoek. Onderwerp was de betrokkenheid van bevolkingsgroepen met verschillende culturele achtergronden bij verenigingen en maatschappelijke organisaties, en hun inzet binnen het vrijwilligerswerk. In 2000 is het onderzoek herhaald.
Belangrijke onderzoeksvragen waren:

  • In welke mate participeren allochtonen in Rotterdam in algemene en zelforganisaties?
  • In welke mate nemen zij deel aan vrijwilligerswerk? .
  • Welke verschillen bestaan hierin tussen allochtonen van de eerste en tweede generatie?
  • Welke veranderingen zijn tussen 1994 en 2000 opgetreden?

Het rapport Het middenveld als smeltkroes. Verschuivingen in deelname aan verenigingsleven en vrijwilligerswerk in multicultureel Rotterdam’ beschrijft welke veranderingen zich in de periode van zes jaar hebben voorgedaan. Een belangrijke conclusie is dat er een teruggang is waar te nemen in de participatie in religieuze organisaties. De vraag is of dit gecompenseerd wordt door participatie en inzet voor het vrijwilligerswerk in nieuwe verbanden, zoals zelforganisaties. Het boek besteedt speciale aandacht aan verschillen tussen allochtonen van de eerste en tweede generatie.
Verder bespreekt het rapport de rol van de gemeente en van ondersteuningsorganisaties bij het bevorderen van participatie en de inzet voor vrijwilligerswerk in een multiculturele samenleving.
Tot slot biedt de publicatie aanbevelingen over hoe allochtone bewoners van Rotterdam betrokken kunnen worden bij de vele organisaties die Rotterdam rijk is en het vrijwilligerswerk dat daarbinnen verricht wordt.
Het middenveld als smeltkroes is bestemd voor allen die interesse hebben in of betrokken zijn bij vraagstukken van integratie in de multiculturele samenleving.

actueel/persberichten/2001/geringe_participatie_van_allochtonen_in_verenigingsleven_en_vrijwilligerswerk

Onderzoekers

  • Henk Jan van Daal

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: