Het Jeugdgezondheidszorgbeleid ter preventie van vrouwelijke genitale verminking

PublicatiesGepubliceerd op: 11-04-18
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt al jaren een belangrijke rol in de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Dit rapport, in opdracht van GGD GHOR Nederland, is een eerste verkenning van hoe in de praktijk door de JGZ uitvoering wordt gegeven aan de voorlichting en signalering ter preventie van deze vorm van verminking.

Nagegaan is in hoeverre hierbij het opgestelde VGV-preventiebeleid gevolgd wordt. Tevens worden er enkele aanbevelingen gedaan die aanknopingspunten bieden om de uitvoering van het VGV preventiebeleid binnen de JGZ verder te stimuleren. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de inbreng van met name aandachtsfunctionarissen VGV binnen de JGZ-organisaties, door middel van een landelijke enquête, focusgroepen en interviews.

Uit de quickscan onder meer blijkt dat medewerkers in de jeugdgezondheidszorg goed bekend zijn met het beleid, maar dat goede uitvoering niet altijd eenvoudig is. GGD GHOR Nederland kondigt daarom naar aanleiding van het rapport een aantal acties aan om medewerkers in de jeugdgezondheidszorg hierbij te ondersteunen.

GGD GHOR Nederland wil onder meer in gaan zetten op deskundigheidsbevordering, vergroting van de inzet sleutelpersonen, ontwikkeling van twee nieuwe brochures van over VGV-preventie, het ontwikkelen van een methodiek gericht op kennisontwikkeling en de organisatie gaat met diverse partijen in overleg over de verdere ontwikkeling van de VGV-preventie in Nederland.

Onderzoekers

  • Lisanne Drost
  • Cees Hoefnagels

In samenwerking met

Stella van Esch

Thema's

Deel deze publicatie op: