‘Het is hier net Amsterdam’

Een veiligheidsarrangement voor IJburg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
IJburg is één van de jongste wijken van Amsterdam. Het groeiproces dat de wijk doormaakt brengt stadse problemen met zich mee, zoals diefstal, vandalisme en overlast van hangjongeren. Vergeleken met andere Amsterdamse wijken is IJburg relatief veilig en de meeste bewoners wonen naar volle tevredenheid in de wijk.

Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden te horen: IJburg zou onveiliger en onaangenamer worden. Wil het stadsdeel daar iets aan doen, dan is nu het moment om in te grijpen: de wijk is nog volop in ontwikkeling en het is nu relatief gemakkelijk om te sturen in sociale processen en in de samenwerkingsverbanden tussen alle organisaties en instanties die in de wijk actief zijn.

In samenwerking met het stadsdeel Zeeburg heeft het Verwey-Jonker Instituut een veiligheidsarrangement ontwikkeld, waarmee een antwoord kan worden geboden op problemen die zich op IJburg voordoen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsarrangement is een gespecificeerde samenwerkingsovereenkomst tussen relevante partijen op basis van een geobjectiveerde probleem- en actorenanalyse. Dit rapport beschrijft de stappen die zijn doorlopen om tot het veiligheidsarrangement te komen, namelijk de geobjectiveerde probleemanalyse, het in beeld brengen van de belangrijkste problemen in de wijk en het vaststellen van alle relevante partijen en hun mogelijke rollen in de aanpak van de geconstateerde problemen.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing
  • Suzanne Tan
  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: