Het groene hart leefbaar

Evaluatie van twee methodieken voor een actieve aanpak van onderop
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Het Groene Hart: een gebied waar de leefbaarheid van de kleine kernen sterk onder druk staat en waar tegelijkertijd vele externe partijen, elk op hun eigen wijze, invloed op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen willen hebben. In vijf (dorps-)kernen is daarom onder de noemer “Houdt het Groene Hart leefbaar” een pilotproject gestart waarin bewoners, gebruikers en overheid samen aan de slag zijn gegaan om de leefbaarheid te verbeteren.

Er bestaan vele methodieken om burgers meer te betrekken bij het lokale beleid. Twee van zulke methodieken, Zowizo leefbaar en BuitenGewoon Leefbaar, zijn in de pilots ingezet. In deze rapportage worden ze geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat in elke kern nieuwe ideeën en plannen uitgewerkt zijn, door een breed gedragen groep van belanghebbenden. Ook is bestuurlijk en politiek commitment ontstaan en zijn bewoners gemotiveerd om zich voor de realisering van de plannen sterk te maken. Kortom: de pilots in het Groene Hart kunnen een succes genoemd worden. Beide methoden hebben daarbij hun deugdelijkheid bewezen. Voor beide geeft deze rapportage enkele suggesties voor verbetering, met name als zij, zoals in het Groene Hart, ingezet worden voor een vorm van interactieve beleidsvorming.

Onderzoekers

  • Hugo Swinnen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: