Het gebruik van Kinderen in Tel in Nederlandse gemeenten

PublicatiesGepubliceerd op: 16-07-15
Kinderen in Tel bundelt gegevens op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau over de leefomstandigheden van de jeugd in Nederland. Initiatiefnemers Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Defence for Children en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vroegen het Verwey-Jonker Instituut voor de tweede keer een enquête onder alle Nederlandse gemeenten uit te zetten.

De vraag was wat op dit moment de opbrengsten van Kinderen in Tel zijn voor het lokale jeugdbeleid van gemeenten. En welke wensen gemeenten hebben met betrekking tot eventuele nieuwe indicatoren in het licht van de transitie.

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid (81%) van de gemeenten bekend is met Kinderen in Tel. Voor bijna vier op de tien gemeenten (37%) zijn de resultaten van Kinderen in Tel input voor de invulling of aanpassing van het jeugdbeleid. Een meerderheid ziet het nut van Kinderen in Tel in en vindt dat kinderen in Nederland ermee geholpen zijn.

De gemeenten geven ook tips om Kinderen in Tel te verbeteren. Deze gaan bijvoorbeeld over de toevoeging van nieuwe indicatoren met het oog op de jeugdzorg waar de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor zijn.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds
Bernard van Leer Foundation

Veel gestelde vragen bij Kinderen in Tel

Kijk voor meer informatie op de website van Kinderen in Tel.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Freek Hermens
  • Meintje van Dijk

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: