Het Fonds Sociale Integratie Utrecht

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
Het Fonds Sociale Integratie van de gemeente Utrecht steunt vernieuwende initiatieven van burgers en instellingen die bijdragen een interculturele Utrechtse samenleving.

Tussen 1995 en 1999 kende het Fonds ruim 8 miljoen gulden toe aan meer dan 200 projecten. Aan welke projecten is dit geld besteed? Op welke terreinen heeft het Fonds werkelijk de sociale integratie in Utrecht bevorderd? Welke initiatiefnemers hebben de weg naar het Fonds gevonden? Wat is de invloed van het Fonds geweest op het regulier beleid van de gemeente en van maatschappelijke instellingen en wat valt hieruit voor de toekomst te leren?

Dit zijn enkele van de onderzoeksvragen waarop het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente een antwoord heeft gezocht. Projectdossiers zijn bekeken, documenten zijn geraadpleegd en er zijn vele gesprekken gevoerd met alle groepen betrokkenen bij het Fonds.

Gaandeweg kwam het accent van het onderzoek minder op de terugblik en evaluatie te liggen en meer op het verkennen van de toekomst. Veel geïnterviewden wilden liever vooruit- dan terugblikken. Dit rapport laat hun stem horen. Het schetst daarnaast een portret van de projecten die financiering van het Fonds ontvingen en toont gedetailleerd de werkwijze van het Fonds.

De hoofdconclusie van de onderzoekers is dat het Fonds Sociale Integratie aan een grote behoefte van de Utrechtse samenleving beantwoordt. Het creëert ruimte voor processen van vernieuwing en is daarmee een aanvulling op de productgerichtheid van het reguliere beleid.

Verbetering van de doeltreffendheid en het bereik van het Fonds is volgens de onderzoekers mogelijk op drie punten. Ten eerste: meer ondersteuning geven aan burgerinitiatieven in de intake fase. Ten tweede: beter volgen en optekenen wat de projecten bewerkstelligen en wat het Fonds als geheel teweeg brengt. Ten derde: de resultaten van projecten breder en op een inspirerende wijze verspreiden. De onderzoekers doen daarvoor concrete aanbevelingen.

Daarmee is dit rapport interessant voor een ieder die zich afvraagt hoe de lokale overheid sociale vernieuwing van onderop kan stimuleren.

Onderzoekers

 • Astrid Huygen
 • Hugo Swinnen
 • Uschi Janssen

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: