Heeft u er wat aan gehad? Bent u tevreden?

Cliëntenraadpleging met het Sater-systeem in het maatschappelijk werk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Hebben gebruikers van gesubsidieerde hulpverlening baat bij de hulp? Zijn ze er tevreden over? Er is grote behoefte aan beproefde instrumenten waarmee cliëntervaringen bij het maatschappelijk werk te onderzoeken zijn. Sater is een voor dit doel ontwikkeld systeem. Het instrument kan ook geschikt worden gemaakt voor andere vormen van hulp- en dienstverlening.

Cliënten vinden het over het algemeen plezierig hun mening over de ondervonden hulpverlening te geven. De meesten zijn uitstekend in staat de daartoe speciaal ontworpen digitale vragenlijst van het Sater-systeem op de computer in te vullen. De aldus verkregen gegevens laten zich met het systeem gemakkelijk verwerken tot bruikbare inzichten voor accountability-doeleinden en voor het onderbouwen van kwaliteitsbeleid en praktijkinnovatie.

Tijdens een pilotproject met vijf praktijkinstellingen is het systeem ontwikkeld en beproefd. Daarbij bleek het systeem goed te hanteren en in de praktijk aanzienlijk efficiënter is dan klassiek onderzoek van dezelfde kwaliteit.

Het rapport ‘Heeft u er wat aan gehad? Bent u tevreden?’ Cliëntenraadpleging met het Sater-systeem in het maatschappelijk werk, beschrijft het systeem, het ontwikkelingsproces, de toepassingsvormen en de condities waaraan voldaan moet worden voor een succesvolle uitvoering. Voor dit algemene rapport zijn vijf instellingsrapporten aan vooraf gegaan; zij geven de ervaringen weer van de meting van cliënttevredenheid in vijf instellingen voor algemeen maatschappelijk werk.

Onderzoekers

  • Meta Flikweert
  • Willem Melief
  • Norbert Broenink

Thema's

Deel deze publicatie op: