Handreiking toezicht Wmo

PublicatiesGepubliceerd op: 18-01-14
Voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden vanaf 1 januari 2015 gecontroleerd door de gemeente. De gemeente moet ervoor gaan zorgen dat zij zicht hebben en houden op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de voorzieningen. Zo moeten zij onder ander een klachtregeling hebben en een regeling voor medezeggenschap.

Deze notitie levert gemeenten een aantal praktische suggesties aan om het toezicht vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er en paar aandachtspunten verzameld waarvan het raadzaam is om rekening mee te houden bij de organisatie van deze nieuwe taak.

Onderzoekers

  • Arnt Mein

Thema's

Deel deze publicatie op: