Handreiking anderstaligen leren en werken in de zorg

Inspiratie en tips bij het vormgeven van een leerwerktraject voor migranten en statushouders in de zorg
PublicatiesGepubliceerd op: 09-07-21
De handreiking Anderstaligen leren en werken in de zorg is bedoeld voor opleiders, zorgorganisaties, UWV en gemeenten, die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een leerwerktraject dat anderstaligen (migranten of statushouders) opleidt tot een baan in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Met deze handreiking willen we inspireren, en geven we adviezen en tips voor het vormgeven van een dergelijk opleidingstraject.

Deze handreiking is gebaseerd op de evaluatie van het Voortraject Leren en Werken in de zorg. In dit leerwerktraject van het Nova College in Haarlem volgen anderstaligen een voortraject van twintig weken ter voorbereiding op de gecombineerde niveau 3-opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VZ IG) en Maatschappelijke Zorg (MZ). Ook zijn er aanpassingen aan de niveau 3-opleiding gedaan en worden de anderstalige studenten extra ondersteund.

Het Voortraject Leren en werken in de zorg en de aanvullende niveau 3-opleiding, is een goed voorbeeld voor andere organisaties die een leerwerktraject voor anderstaligen (migranten of statushouders) in de zorg willen ontwikkelen en uitvoeren. Door deze handreiking kunnen opleiders, zorgorganisaties, UWV en gemeenten hun voordeel doen met de opgedane kennis.

Onderzoekers

 • Diane BulsinkSenior onderzoeker

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: