Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid

PublicatiesGepubliceerd op: 28-03-14
In opdracht van de Kinderombudsman vervaardigde het Verwey-Jonker Instituut de handreiking kindgericht armoedebeleid. Het bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede voorbeelden van hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het inrichten van gemeentelijk armoedebeleid.

In focusgroepgesprekken discussieerden kinderen en jongeren over de vraag waaraan het gemeentelijke beleid (extra) aandacht moet besteden, wil het door de Kinderombudsman aanbevolen kindpakket aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen en jongeren zelf. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd met kinderen en jongeren die in armoede leven en zijn er interviews afgenomen. In totaal is er met 25 kinderen en jongeren tussen de 9 en 23 jaar gesproken over de voorwaarden om het kindpakket tot een succes te maken: hoe bereikt het kindpakket de juiste doelgroep? Waar moet het aan voldoen, wil het in hun praktijk werken? De aanbevelingen zijn vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van beleidsmakers van 12 gemeenten die van plan zijn met het kindpakket aan de slag te gaan. Met hun input is deze handreiking vervolmaakt.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Maxine van Bommel

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: