Handleiding voor kosten-batenanalyse in het sociale domein

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Bij veel projecten in het sociale domein is het lastig om vast te stellen wat de gevolgen van het project zijn. Bereiken wij de doelen die wij nastreven? Is er een alternatieve en geschiktere manier om sociale problemen op te lossen? Levert het project voor de maatschappij wel meer op dan het heeft gekost?

Deze handleiding gaat in op het opstellen van kosten-batenanalyses voor projecten in het sociale domein. Geschreven voor beleidsmakers, projecteigenaren en opstellers van kosten-batenanalyses laat de leidraad twee varianten zien van de kosten-batenanalyses: de KBA-lite en de Diepgaande kosten-batenanalyse. Beide kunnen interessante inzichten opleveren en een antwoord geven op vragen als: Wat is een kosten-batenanalyse? Hoe maak je die? Hoe bepaal je effecten en baten, en: hoe interpreteer ik de resultaten? De handleiding is opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: