Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld

PublicatiesGepubliceerd op: 19-01-20
Het toepassen van mediation in het strafrecht in geval van geweld in intieme relaties is niet vanzelfsprekend. De dynamiek van partnergeweld creëert specifieke uitdagingen voor de praktijk van mediation, met name met betrekking tot veiligheid van het slachtoffer en vrijwillige deelname. De hamvraag is in welke zin er anders opgetreden moet worden door mediators als sprake is van geweld in de intieme relatie in vergelijking met conflicten buiten de intimiteit van een relatie.

In 2016 is een Europese handleiding uitgekomen. Deze Europese handleiding is een algemene handleiding met basisvoorwaarden om een mediation in het strafrecht in geval van partnergeweld goed te laten verlopen. Deze Europese handleiding houdt geen rekening met de Nederlandse situatie. Daarom hebben we een inleiding gemaakt op grond van een aanvullend onderzoek in Nederland. In deel A gaan we in op de Nederlandse situatie en deel B betreft de Europese handleiding die in het Nederlands is vertaald.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: