Handleiding bewonersraadpleging/visitatie in de sector beschermd wonen

Een systeem van kwaliteitsbeoordeling vanuit het bewonersperspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
De ontwikkeling van het beoordelingsinstrumentarium Bewonersraadpleging/visitatie is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Beschermende Woonvormen (NVBW) en de Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ (LPR). Beiden streven naar het ontwikkelen en het implementeren van een beoordelingsinstrumentarium dat tot doel heeft bewoners te laten oordelen over hun verblijf in een beschermende woonvorm en de aan hen geboden begeleiding.

Deze handleiding beschrijft de vier fases van de bewonersraadpleging/visitatie. Zo is voor iedereen duidelijk wie welke taken moet verrichten tijdens de kwaliteitsbeoordeling. De vier fases zijn achtereenvolgens: de voorbereiding en de vaststelling van het formele kader, de bewonersraadpleging, de visitatie en het verbeteringstraject.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff
  • Bianca Winants

Thema's

Deel deze publicatie op: