Grootste handicap van Nederland nauwelijks erkend

PublicatiesGepubliceerd op: 17-06-10
Met 700.000 kleurenblinde Nederlanders, is kleurenblindheid de grootste handicap in ons land. Kleurenblindheid komt bij één op de 12 mannen (8%) en één op de 250 vrouwen (0,4%) voor. We weten veel over de oorzaken van kleurenblindheid, maar over de maatschappelijke belemmeringen waarmee kleurenblinden geconfronteerd worden is weinig bekend. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Blind Color.

In het onderzoeksrapport Een onnodige handicap komt naar voren dat kleurenblindheid geen handicap hoeft te zijn, maar het wel is omdat producten en gekleurde informatie niet kleurenblind-proof zijn en dat kleurenblindheid niet tijdig bij kinderen wordt gesignaleerd. Verkeerslichten voor rechtdoor verkeer zijn een positieve uitzondering, deze hebben een dubbele codering (rood/boven). Maar verder wordt er in de maatschappij nauwelijks rekening gehouden met kleurenblindheid en dat is een groot probleem, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Dat er geen aandacht voor is, komt tot uiting bij het CBS: er zijn geen cijfers over kleurenblinden, noch over ongelukken waarbij kleurenblindheid in het spel was.

Geen aandacht voor de problemen

In het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zijn deze belemmeringen geïnventariseerd en de effecten daarvan op het leven van kleurenblinden in kaart gebracht. In het verkeer worden kleurenblinden geconfronteerd met moeilijk waarneembare signalen. In opleidingen voor het onderwijs en voor beroepen waarbij kleuren een belangrijke rol spelen, wordt aan het fenomeen kleurenblindheid nauwelijks of geen aandacht besteed. De vele kenniscentra die Nederland rijk is op het gebied van handicap en veiligheid, hebben geen kennis over kleurenblindheid en de mogelijke (fatale) gevolgen, laat staan over oplossingen.

Oplossingen

Veel belemmeringen zijn door kleine aanpassingen te voorkomen. De onderzoekers pleiten ervoor om kleurenblindheid vroegtijdig te signaleren. Zo brengt CITO speciale zwart-wit CITO-toetsen uit voor kleurenblinde kinderen, maar aangezien scholen nauwelijks weten welke kinderen er kleurenblind zijn, worden deze slechts af en toe gebruikt. Er moeten dus maatregelen genomen worden om kleurenblinden op een gelijke manier aan het maatschappelijk leven deel te laten nemen in het onderwijs, werk, openbaar vervoer en verkeer, gezondheidszorg, sport, vrije tijd en wonen. Een kleurenblinde kan dit proberen af te dwingen via de wet gelijke behandeling (Wgbh/cz), maar het zou beter zijn als het belang wordt ingezien en functionele kleuren altijd kleurenblind-proof worden uitgevoerd.

Aanbieding rapport

Het rapport wordt op 22 juni 2010 van 12.00 13.00 aan de SER aangeboden, waarbij een korte presentatie wordt gehouden over kleurenblindheid (oorzaken, belemmeringen en oplossingen).

Indien de rode pijl niet consequent boven is geplaatst (links) ontvangt een kleurenblinde foute en gevaarlijke informatie (rechts).

Meer informatie

Voor meer informatie over de publicatie Een onnodige handicap. Maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden kunt u contact opnemen met de communicatiemedewerker van het Verwey-Jonker Instituut.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Meta Flikweert

Thema's

Deel deze publicatie op: