Governance in de Wmo

Theorie en praktijk van vernieuwende governancemodellen - Wmo Kenniscahier 3
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De reeks Wmo Kenniscahiers bestaat uit een serie rapporten over innovaties in het ontwerpen en ontwikkelen van Wmo-beleid. Dit cahier Governance in de Wmo. Theorie en praktijk van vernieuwende governancemodellen benadert het begrip governance als een nieuwe vorm van gemeentelijke sturing. Gemeenten kiezen in de praktijk van de Wmo steeds vaker voor samenwerking met organisaties en burgers.

In dit cahier is beschreven hoe gemeenten dit nieuwe samenwerken kunnen organiseren. De onderzoekers komen, vanuit de literatuur over governance en een analyse van vijf praktijken van samenwerken in gemeenten, tot de volgende omschrijving: governance is de organisatie van een op samenwerking gericht model van sturing. De publicatie geeft antwoord op de vraag welke governancemodellen gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van Wmo-beleid kunnen gebruiken.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Astrid Huygen
  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur

Thema's

Deel deze publicatie op: