Goede raad voor een sterke raad

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld, met daarin tien concrete tips.

In de handreiking worden tien concrete aanbevelingen voor gemeenteraden gepresenteerd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de drie rollen (volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende) van de raad. De tips geven onder meer concreet aan wat raadsleden kunnen doen voor de kwetsbare groepen, welke maatschappelijke effecten gemeenten kunnen nastreven en waar raden op moeten letten bij de het regelen van de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast zijn er tips voor raadsleden voor de financiële inzet en controle, alsook voor de samenwerking met andere gemeenten.

 

Onderzoekers

  • Rob Gilsing
  • Josee Gehrke

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: