Goede hulp is veel waard

Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams Jeugd & Gezin
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De Buurtteams Jeugd & Gezin zijn er om gezinnen te ondersteunen als het niet lukt zelf oplossingen te vinden voor vragen rond bijvoorbeeld opvoeden, huisvesting, financiën en relaties.

De Buurtteams willen dat kinderen gezond opgroeien met goede mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De Buurtteams werken integraal en stellen de eigen kracht en het eigen netwerk van gezinnen voorop. Voor elk gezin en elke jongere is duidelijk wie de coördinatie over het plan voert (één gezin, één plan). De integrale manier van werken blijkt essentieel om betere hulp te leveren tegen minder kosten.

Het snel en proactief werken zonder indicatie leidt ook tot effectiviteit. Deze werkzame bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor het beheersen van kostenverhogende factoren.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: