Gezond en bevlogen onderwijs

Effecten van het innovatieve onderwijsprogramma Vakmanstad/Fysieke Integriteit in Rotterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Kinderen in achterstandssituaties hebben te maken met problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg staan. In Rotterdam is in 2009 een innovatief onderwijsprogramma (Vakmanstad/Fysieke Integriteit) gestart, dat de achterstandssituaties van deze kinderen als uitgangspunt neemt. Dit is de tweede rapportage van een driejarig onderzoek naar de effecten van het onderwijsprogramma Vakmanstad/Fysieke Integriteit.

Het programma moet ertoe leiden dat leerlingen ontdekken waar ze geschikt voor zijn, waar ze zich op hun plaats voelen en gewaardeerd weten. In het onderwijsprogramma zijn diverse lijnen uitgezet: de judolijn, de kooklijn, de ecolijn en de filosofielijn. Het onderwijsprogramma wil ontwikkeling bevorderen op sociaal, fysiek en cognitief vlak. Een belangrijk nevendoel is het voorkomen van voortijdig schooluitval. Het onderzoek laat zien dat de programmalijnen daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast blijkt het programma de onderwijsprestaties van leerlingen positief te beïnvloeden.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
  • Huub Braam

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: