Gewoon doen

Het verhaal van Tijnje
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Het project ‘Jongeren en vandalisme’ speelt zich af in het Friese dorp Tijnje. Het dorp wordt gekenmerkt door een sterk particulier initiatief en veel sociale samenhang. Ondanks deze samenhang ontstond er groeiende ongerustheid over het gedrag van een bepaalde groep jongeren.

De bewoners van Tijnje, jong en oud, hebben dit als een gezamenlijke zorg opgepakt. Er is een Commissie Breed Beleid opgezet waarin bewoners een prominente rol spelen. De Commissie heeft activiteiten opgezet rond diverse thema’s. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het project ‘Jongeren en vandalisme’. De betekenis van dit project en alles wat daarbij komt kijken, vanuit verschillende visies gezien, vormt de kern van dit onderzoeksverslag. Tenslotte wordt nagegaan hoe de ontwikkelingen in Tijnje passen in het begrippenkader dat in dit onderzoek centraal staat.

Onderzoekers

  • Bianca Winants

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: