Geweldsmeldingen bij de politie

Overwegingen van burgers om geweldsincidenten te melden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Voor geweld in de privésfeer, op school en op straat en voor geweld tegen beroepsbeoefenaren bestaat momenteel een flinke publieke belangstelling. De politie ontvangt dagelijks legio geweldsmeldingen. Toch komen veel geweldsincidenten niet ter kennis van de politie. Het slachtoffer kan zelf geweld melden bij de politie, maar ook getuigen of professionals kunnen dat doen (hulpverlener, schoolleiding). In het onderzoek Geweldsmeldingen is het Verwey-Jonker Instituut nagegaan welke weg burgers doorlopen vanaf de confrontatie met geweld tot en met het melden en/of aangifte doen bij de politie.

Het onderzoek beslaat vier terreinen: het verkeer, het ziekenhuis, de school en het partnergeweld in allochtone kring. Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers niet snel naar de politie stappen; er moet sprake zijn van ernstig geweld. Daarnaast is de houding van derden – omstanders, professionals, vrienden en familie – een belangrijke factor in het afwegingsproces om geweld al dan niet te melden. Als het gaat om geweld in de semi-publieke ruimte doen mensen eerder melding of aangifte als er voor geweld een beleid is dat is vastgelegd in protocollering. Hoe toegankelijker en klantvriendelijker de politie is, des te meer zijn slachtoffers geneigd over te gaan tot melding en aangifte. Het rapport eindigt met suggesties voor verbetering van de politiepraktijk.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: