Geweld binnen en buiten

Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Is er een relatie tussen straatgeweld en huiselijk geweld? Dit onderzoek brengt de aard en omvang in beeld van geregistreerd huiselijk geweld en publiek geweld. Daarnaast wordt door een vergelijking tussen geregistreerd straatgeweld in 2002 en eerder gepubliceerde gegevens over 1998, zicht verkregen op ontwikkelingen in het geregistreerde straatgeweld. Tot slot is een analyse gemaakt van de mate waarin plegers van geweld zich schuldig maken aan zowel huiselijk geweld als straatgeweld en van de kenmerken van de verschillende soorten plegers. Dit, om te kunnen beoordelen of een generieke aanpak van geweldplegers kan volstaan of dat verschillende groepen een specifieke aanpak behoeven.

Dit rapport bevat naast veel cijfermatige informatie over daders, relaties tussen daders en slachtoffers en delicten en contexten van geweld, ook een meer theoretische analyse van daad- en daderprofielen. Het onderzoek is uitgevoerd door het IVA en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het IVA was verantwoordelijk voor het onderzoek naar de aard en omvang van geweld en het Verwey-Jonker Instituut voor het onderzoek naar daderprofielen.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: