Geven in Nederland

Giften, Legaten, sponsoring en Vrijwilligerswerk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Nederlanders zijn een vrijgevig volk. Dat is algemeen bekend. Minder bekend is hoeveel Nederlanders geven, wat het Nederlandse bedrijfsleven geeft en wat via legaten aan goede doelen gegeven wordt. Ook bestaat weinig inzicht in waaraan gegeven wordt, wie van de Nederlanders geven, hoe ze geven en waarom ze geven.

In dit boek wordt voor Nederland een eerste poging ondernomen om de verschillende soorten giften door individuen, fondsen en bedrijven in kaart te brengen en samen te voegen tot een ‘Geven in Nederland’. Het onderzoek is uitgevoerd onder auspiciën van de vereniging Fondsen in Nederland – FIN.
Nederlanders beperken zich niet tot het geven van geld, zij geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Daarnaast er is de betrokkenheid in de privé-sfeer, de zorg voor familie en vrienden, ook wel zorgarbeid genoemd. Naast het geven wordt in dit boek ook de stand van het vrijwilligerswerk en de zorgarbeid in Nederland geschetst.

Dr. Th.N.M. Schuyt is werkzaam bij de Vrije Universiteit te Amsterdam en projectleider van het VU-onderzoek ‘Geven in Nederland’. Hij publiceerde eerder bij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Hoed u voor de liefdadigen’ (1993) en, samen met de Waal en Verveen ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ (1994).

Te verkrijgen bij Uitgever Bohn en Stafleu Van Loghum

Onderzoekers

  • Esther Plemper
  • Henk Jan van Daal
  • Th.N.M. Schuyt

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: