Gemeentelijke duo’s welzijn Nederland – Vlaanderen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In 2006 deed het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland (CVN) onderzoek naar de Vlaams Nederlandse samenwerking op het gebied van welzijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er zowel langs Vlaamse als Nederlandse zijde een groot draagvlak bestaat om de uitwisseling en samenwerking op het gebied van welzijn een duurzaam karakter te geven.

Een van de concrete projecten in dit kader is het project gemeentelijke duo’s, waarbij telkens een Vlaamse en Nederlandse gemeente ervaringen uitwisselen op welzijnsterrein. In 2007 werden zo zes duo’s gevormd. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de activiteiten van deze duo’s geëvalueerd. Alle gemeenten zijn enthousiast over het leereffect en hopen dat dit in de toekomst ook leidt tot concrete samenwerking. De CNV wil daarom ook in 2009 het project gemeentelijke duo’s voortzetten.

Onderzoekers

  • Hugo Swinnen
  • Wim WoertmanExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: