Gehandicapt en geëmancipeerd

Emancipatie van mensen met een lichamelijk handicap. Stand van zaken
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
In Nederland leven ruim 800.000 mensen met een lichamelijke handicap. Hun deelname aan de maatschappij blijft ruimschoots achter bij die van andere groepen. Die achterstand vloeit voort uit openlijke en verhulde vormen van discriminatie en uitsluiting op grond van vooroordelen over lichamelijke handicaps. Emancipatie is hierop het antwoord, zo blijkt uit dit rapport. Daarin is te lezen wat de stand van zaken is met de emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap.

Een belangrijke conclusie is dat het voor emancipatie nodig is een collectief gedeelde identiteit te ontwikkelen die verwijst naar de kracht die gehandicapten aan de dag leggen in hun dagelijkse strijd tegen belemmeringen en beperking. Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke handicap, maar ook voor het emancipatiebeleid van de overheid en maatschappelijke organisaties.

Onderzoekers

  • Yvette den Brok
  • Rob Lammerts

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: