‘Geef ze de ruimte’

Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Fonds 1818 (voorheen: VSB Fonds Den Haag en omstreken) wil zich in haar donatiebeleid explicieter richten op allochtonen en hun zelforganisaties. Ter voorbereiding hierop onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut de donatieperspectieven van het fonds aan allochtone zelforganisaties. Waar staan allochtone zelforganisaties voor en hoe kunnen donaties aan de organisaties de kwaliteit van de samenleving vergroten? Welk beleid voeren de landelijke overheid en gemeenten in de regio voor deze zelforganisaties? En welke rol zouden ondersteunende organisaties binnen gemeenten kunnen spelen?

Het onderzoek laat zien dat de meeste zelforganisaties van allochtonen zich richten op het leven en overleven binnen de Nederlandse samenleving. Daarbij hebben ze zowel belangstelling voor hun eigen achtergrond als voor de Nederlandse samenleving. In hun activiteiten werken zij aan de ontwikkeling van een nieuwe identiteit, in dialoog met andere partijen in de Nederlandse samenleving. In die zin wordt een bijdrage geleverd aan het scheppen van zowel samenbindend als verschillen overbruggend ‘sociaal kapitaal’.

Het onderzoek brengt in beeld op welke manieren zelforganisaties bijdragen aan maatschappelijke integratie en hoe belangrijk het is dat zij de ruimte krijgen hun rol naar behoren te kunnen vervullen. Ondersteuning van buiten, van gemeenten of anderen, kan daarbij behulpzaam zijn. Gemeenten in de regio van Fonds 1818 (Zuid-Holland West) verschillen in hun integratiebeleid en in de ondersteuning die ze bieden. Die ondersteuning biedt zelforganisaties enige speelruimte, maar niet veel. Een van de conclusies van de onderzoekers is dat Fonds 1818 kan helpen die ruimte te vergroten. Vooral door die initiatieven van allochtonen te steunen, die zich richten op het verwerven van een eigen plek voor nieuwkomers binnen de moderne pluralistische samenleving.

Onderzoekers

  • Henk Jan van Daal

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: