Flexibele arbeid

PublicatiesGepubliceerd op: 06-11-14

Flexibele arbeid


Deze publicatie is te bestellen bij De Burcht, Amsterdam.

Fabian Dekker
Paul de Beer

Volledige tekst

2014

70 pag.

De rol van werkgevers

Onder flexibel arbeid vallen alle werkenden zonder een vaste aanstelling of vaste arbeidstijden. Dit kunnen tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en zzp’ers betreffen, maar ook arbeidskrachten die te maken hebben met flexibele werktijden en functieroulatie. Één van de belangrijkste kennislacunes op het gebied van dit alsmaar ontwikkelende fenomeen is de keuze van de werkgevers ten aanzien van de inzet van flexibele arbeid. Over de (strategische) afwegingen die werkgevers maken bij de inzet van flexibel personeel is weinig bekend. Dit verkennende onderzoek heeft als doel iets meer zicht te krijgen op dit nog grotendeels onontgonnen terrein. Zo blijken er onder andere grote verschillen te zijn tussen de achtergronden van de behoefte aan flexibiliteit van bedrijven.

Dit rapport is het eindproduct van een samenwerking tussen het Verwey-Jonker Instituut en De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Het onderzoek is verricht door Fabian Dekker, ten tijde van het onderzoek verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut en inmiddels werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Paul de Beer, directeur van De Burcht, begeleidde het onderzoek.

http://deburcht.nl

Onderzoekers

  • Fabian Dekker
  • Paul de Beer

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: