Film Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Voor de gemeente Almere heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs. Voor dit onderzoek is in Almere een film gemaakt over ouderbetrokkenheid op voortgezet onderwijsscholen.

De film gaat over het belang van een goede relatie tussen leerlingen, ouders en school, maar ook over de kwesties waar ouders en school tegenaan lopen als zij gezamenlijk willen optrekken in het belang van de onderwijskansen van het kind.

Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen!

Naast de film verscheen de brochure Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs.

Deel deze publicatie op: