Familierecht en huiselijk geweld, een wereld van verschil?

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-08

Familierecht en huiselijk geweld, een wereld van verschil?

2008

ISBN 978-90-5830-264-9
26 pag. 

Notitie ter voorbereiding op de expertmeeting over Familierecht en huiselijk geweld. De notitie geeft eerst een schets van de aard en omvang van de problematiek van (ex)partnergeweld en de impact hiervan op kinderen. Vervolgens wordt ingegaan op de problematiek van omgang en gezag in relatie tot geweld in het gezin in Nederland. Hierbij komt ook het opstellen van een ouderschapsplan, zoals opgenomen in wetsvoorstel Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, aan de orde. Daarna volgt een uitstapje naar het buitenland waar niet alleen onderzoek is verricht naar deze problematiek, maar waar ook specifieke wetgeving tot stand is gekomen.

Thema's