Factsheet Be involved

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Be involved is een instrument dat de kwaliteit meet van (politieke) participatie van jongeren in een gemeente. Het doel: inzicht geven in de mate van invloed, inspraak en initiatief van jongeren op beleid en de uitvoering van dat beleid. Be Involved bestaat uit twee verschillende online vragenlijsten, een voor de gemeente zelf en een voor jongeren.

Iedereen heeft een idee van de betekenis van participatie, maar de exacte omschrijving is sterk afhankelijk van tijd en plaats. Bij Be Involved is participatie op de volgende wijze afgebakend: onder participatie verstaan we de invloed die een jongere heeft op zijn of haar leefomgeving. Het gaat hier om inspraak (ik kan mijn mening geven), invloed (er wordt iets met mijn mening gedaan) en initiatief (ik kan een activiteit organiseren en uitvoeren).

Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten

Gemeenten kunnen de informatie die dit meetinstrument oplevert gebruiken om beleid te maken of te bij te stellen. Jongeren kunnen de informatie die dit oplevert gebruiken om de gemeente aan te spreken op haar verantwoordelijkheid en/of te komen tot nieuwe initiatieven.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: