Evaluatie Wmo-beleid gemeente Dongeradeel

PublicatiesGepubliceerd op: 16-06-14
In opdracht van de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het beleid dat de gemeente Dongeradeel voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is het Wmo-beleid van deze gemeente in de periode 2008 tot en met 2012? Wat is het effect van het gevoerde Wmo-beleid bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid en participatie van de burger? Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de Wmo-prestatievelden die mensen met beperkingen en de mantelzorg en vrijwillige inzet betreffen.

Onderzoekers

  • Marie-Christine van Dongen
  • Rob Gilsing

Thema's

Deel deze publicatie op: