Evaluatie wet medezeggenschap cliënten zorgsector

Achtergrondstudies per sector
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland heeft het Verwey-Jonker Instituut de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector geëvalueerd. De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn bij ZorgOnderzoek Nederland verschenen onder de titel ‘Evaluatie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’

In het kader van dit evaluatieonderzoek zijn enkele achtergrondstudies verricht naar de stand van zaken van de naleving en invulling van de wet. Deze achtergrondstudies geven inzicht in de zeer verschillende ontwikkeling van de cliëntenraden in de diverse sectoren in de zorg.

Onderzoekers

  • Kees van GelderExtern
  • Dick Oudenampsen
  • Rally Rijkschroeff
  • J. de Savornin-Lohman
  • L. Verkuyl

Thema's

Deel deze publicatie op: