Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014

Resultaten na zes jaar
PublicatiesGepubliceerd op: 21-05-15
De vrouwenopvang biedt opvang en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld die niet in hun thuissituatie kunnen blijven. In 2008 heeft Federatie Opvang het initiatief genomen voor een omvangrijk ‘Verbeterplan Vrouwenopvang’, als een impuls voor verbetering van de hulpverlening in de vrouwenopvang.

Met financiering van VWS zijn krachtgerichte methodieken ontwikkeld en kwaliteitsimpulsen op diverse terreinen in gang gezet. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een evaluatie op hoofdlijnen uitgevoerd naar de resultaten van zes jaar Verbeterplan onder 23 grote en kleine instellingen met residentiële vrouwenopvang die zich hebben verbonden aan het Verbeterplan. In dit rapport leest u over de veranderingen die binnen de residentiële vrouwenopvang hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de invoering van het Verbeterplan. Een cliënt zegt het zo: “Geweld gaat niet meer gebeuren. Het wordt nooit meer hetzelfde als toen ik nog thuis woonde. Ik ben nu sterker en krachtiger geworden.”

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: