Evaluatie ruilwinkels Tilburg

Een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden van ruilwinkels in Tilburg-Noord en Tilburg-Zuid
PublicatiesGepubliceerd op: 18-10-19
De ruilwinkels in Tilburg bieden de mogelijkheid aan mensen met beperkte financiële middelen om spullen te ruilen, zonder dat daar geld bij komt kijken. Middels een ruilpuntensysteem wisselen duizenden artikelen per jaar van eigenaar. Soms met grote impact, zoals een oma die een kinderwagen vond in de ruilwinkel en nu met haar kleinkinderen op pad kan.

De ruilwinkels hebben bovendien een belangrijke sociale functie voor kwetsbare wijkbewoners. De koffietafel is dagelijks gevuld met vaste bezoekers. Vrijwilligers en bezoekers benoemen dat de ruilwinkels een belangrijke rol spelen in het doorbreken van isolement van kwetsbare personen, door een laagdrempelige, veilige omgeving te bieden. “Het brengt me opnieuw onder de mensen, de ruilwinkel is voor mij familie”, vertelt één van de vaste bezoekers.

De ruilwinkels staan nu voor een financiële uitdaging: bij ruiltransacties komt geen geld te pas, waardoor zij afhankelijk zijn van subsidies. In dit onderzoek gingen wij op zoek naar de meerwaarde van de ruilwinkels. De conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen aan de gemeente Tilburg over de toekomstige subsidiëring en ontwikkeling van de ruilwinkels.

Onderzoekers

 • Maarten Kwakernaak

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: