Evaluatie Reglement CBF-Keur

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
De stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt of fondsenwervende instellingen voldoen aan het reglement CBF-Keur. Dit bevat algemene uitgangspunten en voorschriften voor betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en besteding voor goede doelen. Het reglement is medio 2008 ingrijpend gewijzigd na een vervlechting met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
Het reglement omvat nu algemene principes voor goed bestuur en verantwoording, naast concrete voorschriften voor de organisatie en bedrijfsvoering. Het gewijzigde reglement is medio 2010 geëvalueerd in opdracht van het CBF. De evaluatie omvatte het afnemen van een enquête onder keurmerkhouders en het voeren van groepsgesprekken met directeuren van fondsenwervende instellingen die beschikken over het CBF-Keur.

Onderzoekers

  • Arnt Mein
  • Diane Bulsink

Thema's

Deel deze publicatie op: