Evaluatie Plan van Aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-06

Evaluatie Plan van Aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Mr. drs. Marjan Wijers
Mr. dr. Katinka Lünnemann
Drs. Sandra ter Woerds
M.m.v. Haveman, R., & Timmer, J.

Volledige tekst (pdf)

Naar persbericht

2006

ISBN 90-5830-190-7
162 pag. €Â 14,50

Naar het persbericht

Met de komst van oorlogsslachtoffers in Nederland was de bestrijding van oorlogsmisdrijven geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ meer. Oorlogsslachtoffers en verantwoordelijken voor de oorlog lopen beiden rond op Nederlandse grond.
In dit rapport wordt nagegaan of de doelstellingen van het ‘Plan van aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven’ van april 2002 zijn gehaald. Ook is geëvalueerd of de omstandigheden aanwezig zijn voor een doelmatige en doeltreffende aanpak van oorlogsmisdrijven in Nederland. Daarvoor zijn deskundigen en (wetenschappelijke) experts geraadpleegd, en vond een analyse plaats van beleidsdocumenten, Tweede Kamerstukken en jurisprudentie.

De condities voor een doelmatige aanpak van oorlogsmisdrijven zijn verdeeld in vier aspecten: beheers en gezagsrelaties, formatie en deskundigheid, samenwerking en netwerkvorming, en beleidsdoelstellingen en borging van de continuïteit.
Dit rapport besteedt uitgebreid aandacht aan deze aspecten. De afgelopen jaren is vooruitgang geboekt op alle terreinen. De beheers en gezagslijn is verbeterd en er is geïnvesteerd in menskracht en deskundigheid. De samenwerking tussen de vele betrokkenen en het ontwikkelen van een netwerk zijn uitgebreid. De komende jaren is aandacht gewenst voor het stellen van doeleinden en de borging van de continuïteit.

Het rapport is te beschouwen als een handboek. Het biedt een gedetailleerde en beeldende beschrijving van wat er allemaal komt kijken bij de aanpak van oorlogsmisdrijven.Â

actueel/persberichten/2006/menskracht__deskundigheid__continu_teit_en_samenwerking_essentieel_voor_aanpak_oorlogsmisdrijven, actueel/persberichten/2006/menskracht__deskundigheid__continu_teit_en_samenwerking_essentieel_voor_aanpak_oorlogsmisdrijven

In samenwerking met

Haveman R., & Timmer, J.

Thema's

Deel deze publicatie op: