Evaluatie Oranje Fonds / Skanfonds

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10

Evaluatie Oranje Fonds / Skanfonds


Voor meer informatie over dit onderzoek:
Website Nationale Postcode Loterij

Arnt Mein

2010

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Nationale Postcode Loterij een evaluatie uitgevoerd van het werk van het Oranje Fonds en Skanfonds. De evaluatie heeft betrekking op het draagvlak voor het werk van de beide fondsen, meer in het bijzonder op het gebied van de sociale cohesie, en op de professionaliteit van de bedrijfsvoering. De evaluatie dient als grondslag voor het vijfjaarlijkse evaluatiegesprek dat de Nationale Postcode Loterij voert met de fondsen. De evaluatie is uitgevoerd in de periode augustus – december 2010 aan de hand van een analyse van de self-assessments over de jaren 2006 tot en met 2009, de jaarverslagen over die periode en een aantal vraaggesprekken met directieleden en medewerkers van het Oranje Fonds evenals experts op het gebied van sociale cohesie.

http://www.postcodeloterij.nl

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: