Evaluatie minimabeleid gemeente Alkmaar

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13

Evaluatie minimabeleid gemeente Alkmaar

Rob Gilsing
Diane Bulsink

Met medewerking van:
Marie-Christine van Dongen
Renske van der Gaag
Freek Hermens
Dunyah Hussein
Arnt Mein
Paula Thijs

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-558-9
77 pag.

Persbericht

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht het minimabeleid in de gemeente Alkmaar voor de rekenkamercommissie Alkmaar. De conclusies uit het rapport betreffen de doeltreffendheid, de doelmatigheid, de rechtmatigheid van het beleid en de rol van de gemeenteraad. De belangrijkste conclusies zijn, dat de omvang van de doelgroep niet duidelijk is en dat er geen duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Het rapport is op 24 april 2013 aan de raad aangeboden.

Zie hiervoor ook de gemeente Alkmaar.

actueel/persberichten/2013/rekenkamercommissie__minimabeleid_kan_duidelijker, http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/bestuur/com/rekenk/files/p_64407.pdf

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema